Çalışma Yönergesi

 
Yaşam tarzını değiştirmeye hazır mısın?
 
İklim değişikliği önlenebilir.
 
Bunun başlangıç noktası olarak:
 
İklim değişikliği ve karbon ayak izi hakkında öğrenebildiğin kadar çok şey öğren!
 
Sonra bilgini şu amaçla faaliyete geçir:
 
Kişisel CO2 emisyonunu azaltmak.
 
CO2 emisyonunu sıfıra indirebilirsin.
 
Enerji tasarruflu aletler kullan.
 
Enerji tasarruflu ampuller kullan.
 
Isıtma ve soğutmada kullanılan enerjiden tasarruf edebilmek için ısı ayarlayıcısını ve zamanlayıcıyı bunun için uygun hale getir.
 
Evinin su sızdırmasına karşı önlem al ve izolasyonu güçlendir.
 
Elektriği tasarruflu kullan.
 
Elektronik aletleri çalışır vaziyette bırakma.
 
Yenilenebilir enerjiye dön.
 
Yeşil enerji kullan.
 
Bunu yapmıyorsan, kendine bir sor,
Neden olmasın?
 
Yenilenebilir enerji için ilk adımı at.
 
ABD’nin belirlediği CO2 emisyonu seviyelerine karşı çık.
 
Küresel ısınmaya karşı ulusal ve uluslararası inisiyatiflere katıl.
 
Temiz içme suyu için inisiyatifi el al.
 
Özel tasarlanmış duş başlıklarıyla su tüketimini azalt.
 
Musluklarını, su akışını azaltan araç ve gereçlerle donat.
 
Tuvaletin sifonunda kullandığın suyu
15 litreden 1 litreye düşür
 
Elinden geldiğince herşeyi geri dönüştür.
 
Çöpünü; plastik, kâğıt, metal ve organik olarak geri dönüşüm için ayır.
 
Eski pilleri ve elektrikli aletleri bir geri dönüşüm istasyonuna götür.
 
Eski ilaçları ve kimyasalları tuvalete dökme.
Uygun bir atık toplama merkezine götür.
 
Bu mümkün değilse, yerel mercilere başvur.
 
Eğer varsa, organik atıkları gübreleme için bahçene göm.
 
Sadece yiyebileceğin kadar satın alarak yiyeceklerin çöpe gitmesini engelle.
 
Elinde iyi durumda artan yiyecek varsa,
İhtiyacı olanlara ver.
 
Meyvelerin tohumlarını biriktir ve onları ek.
 
Türlere göre uygun tarım yöntemlerini destekle.
 
Genetiği değiştirilmemiş yiyeceklerin üretimini ve tüketimini destekle.
 
Küçük ölçekli balıkçılığa destek ol.
 
Mümkün olduğunca Adil Ticaret ürünleri satın al.
 
Biyolojik olarak ayrışabilen yıkama ve temizleme maddeleri kullan.
 
Eski kıyafetlerini yeniden kullanılmaları için bağışla.
 
Mümkün olduğunca yürü ya da bisiklet sür.
 
Toplu taşıma araçlarını kullan.
 
Hibrit bir araba satın al.
 
Düşük emisyonlu arabaların kullanılmasını teşvik et.
 
Motorlu bir botun varsa, onun emisyonunu azalt.
 
Mümkünse, hibrit arabaya dön.
 
Ağaç,
çok fazla ağaç ek!
 
Varsa, ofisinde geri dönüşümlü kâğıt kullan.
 
Yaralı hayvanlara yardım et.
 
Hayvanların incitilmelerine ya da kötü muamele görmelerine
mümkün olduğunca izin verme.
 
Mahallende gördüğün sokak kedilerine ve köpeklerine yiyecek ver.
 
Plastiği parklardan, plajlardan ve ormanlık arazilerden uzak tut.
 
İnançlıysan, insanların içlerinde değişim arzusunu bulabilmeleri için dua et.
 
Eski bir Afrika atasözünün dediği gibi:
‘Dua ettikten sonra, harekete geç!’
 
Tanıdığın herkesi teşvik et.
 
İyi bir örnek olmaya çalış.
Bu kampanyada sizin desteğinize ihtiyacımız var!
 
Teşekkürler!