Hayat Life Ormanı
Çocuklar Gelecek için Ağaç Dikiyor

 

 
Bodrum`da şubesi bulunan ARTEMIS Derneği, Bodrum ve çevresinde, yaşları 11 ila 17 arasında 36 genç ve çocuğun, kız ve erkek sayısı eşit dağılımlı olarak, 2015 Eylül ayından 2016 Mayıs sonuna kadar sürecek ekoloji ve çevre eğitimi odaklı, sosyal ve sanatsal yöntemlerin kullanıldığı bir permakültür projesi planlamaktadır. Hayat Life Ormanı - Çocuklar Gelecek için Ağaç Dikiyor - pilot projemizin ana amacı katılımcılar ile birlikte 6 Hektar genişliğinde bir alanda pek çok türde orman ağacının dikimi ve fundalık yoluyla bir biyosfer alanı oluşturmaktır. Bu alanda aynı zamanda Demeter prensiplerine dayanan, Biyo-dinamik-organik bir bahçe kurularak sebze ekilecektir.
 
Projenin kapsamı, toplamda 10.000 çeșitli türde ağacın dikilmesi, nesli tükenme tehlikesinde olan bazı bitki ve otları korumak ve onların yeniden yetişmesini sağlamak ve köklü bir çevre eğitimi ile beraber hayvan ve bitkilerin doğal çevresini de hassasiyetle korumayı gerçekleştirmektir.
 
Teorik ve pratik bilgi; sağlıklı doğal alanlara düzenlenecek geziler, doğa ve orman eĝitimi, organik tarım ve yenilenebilir enerji kaynakları ve karbondioksit oranının azaltılması konusunda düzenlenecek grup çalışmaları ve biyosfer alanında uygulamalarla aktarılacaktır.
 

Hedefimiz, öğrenim aracı olarak, Feldenkrais yöntemini uygulayarak doğal çevremizi oluşturan hayvanlar ve bitkiler âlemine olan manevi bağlarımızı yeniden keşfetmek ve kalıcı kılmaktır. Bu şekilde doĝanın çeşitliliği, ekolojik tarım ve küresel iklim korunmasının anlamı benimsenip sorumluluk hissedilecektir.
 
Proje sürecinde ögrenilen bilgiler, konularla ilgili, seςkin Public Streetarts/Events (Sokak sanatı performansları) yoluyla benimsenip yerli halka gösterilecek, böylece katılım ve sorumluluk kazanmalarına yardımcı olunacaktır. Ayrıca proje bitiminde, Hayat Life Ormanı alanında düzenlenecek tüm halka açık bir kapanış eğlencesinde sanatsal gösteriler eşliğinde, yapılan çalışmalar ve uygulamalar üzerine bilgi verilecektir. (kitapçık, 60 dak.film, belgesel)