Misyonumuz
Dernek; çevreyi, iklimi, hayvanları, yok olma tehlikesi altında bulunan bitki ve hayvan türlerini, genetik yapısı değiştirilmemiş yerli tohumları koruma, özellikle çocuklara ve gençlere çevre eğitimi verme ve bu tür eğitim verenlerle işbirliği yapma, ulusal ve uluslararası platformda ekolojik, sanatsal ve sosyal faaliyetleri geliştirme, birleştirme ve sürdürme ve derneğin amaçlarını cinsiyet eşitliğini prensip edinerek ve engelli vatandaşları da dahil ederek gerçekleştirme amacı ile kurulmuştur.

 
                                                                                   Tüzügü PDF