Türkiye
• Bodrum Orman İşletme Şefliği
• İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik
  Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü,
  Biyoloji ve Çevre Teknolojisi
  Anabilim Dalı
• TED Bodrum Koleji
Enternasyonal
• Yeryüzü Şartı
  www.erdcharta.de
• Genanet – Kadin Çevre Doğa
  www.genanet.de
• Anna Lindh Foundation
  www.euromedalex.org
• MedPAN
  www.medpan.org